Oprava hydraulických válcov

Opravy hydraulických válcov a piestnych tyčí.

Vykonávame opravy hydraulických válcov na stavebnú aj inú mechanizáciu. Dôležitou súčasťou je posúdenie stavu pôvodného valca, na základe ktorého vieme posúdiť, ktoré diely je možno použiť pôvodné a ktoré je nutné vymeniť. Samotná oprava potom spočíva vo:

-výmene kĺbového oka a hlavy (závitové aj navarovacie),

-výmene piestnej tyče,

-oprave alebo výmene piestu,

-pretesnení,

-oprave alebo výmene válca,

-oprave alebo výmene horného aj spodného veka.

Samozrejme dodávame aj nové válce podľa pôvodného valca alebo podľa požiadavky.