Servis

Vďaka bohatému dielenskému zázemiu a vybaveniu aj špeciálnymi jednoúčelovými zariadeniami, vykonávame záručný aj pozáručný servis. Špecializujeme sa na opravy a údržbu demolačnej techniky a všetkých opotrebiteľných súčastí a dielov bez ohľadu na výrobcu. Všetky opravy vykonáva odborne vyškolený personál s bohatými skúsenosťami. Pri každej oprave a údržbe dodržiavame nasledovný postup:

-obhliadka a posúdenie kompletnosti zariadenia,

-demontáž súčastí alebo celkov podľa potreby,

-odborná obhliadka a posúdenie vnútorných súčastí (opotrebenie pohyblivých dielov, stav povrchov, súmernosť, stav tesnív, čistota vnútorných častí, stav náplní, dusíkových akumulátorov),

-vypracovanie a zaslanie revíznej správy,

-zaslanie návrhov na opravu a cenovej ponuky,

-s opravou sa začína až po odsúhlasení a zapracovaní pripomienok zákazníkom,

-v priebehu opravy je zákazník informovaný o prípadných nových skutočnostiach,

-počas opravy je vedená fotodokumentácia dôležitých častí,

-montáž zariadenia s následným preskúšaním,

-vypracovanie odovzdávacieho protokolu,

-odovzdanie alebo zaslanie zákazníkovi.